” 100 ทั้ง 100 บุญไม่พอพาไป สุคติภูมิ “

สั้นๆ แต่คิดว่า ชัดเจนนะ

ทำไม ???

ถึงบอกว่า ” ไม่พอ ” 

” ยังไม่พอ ที่จะพาตัวเองไป สุคติภูมิ แต่ กลับพาไป อบายภูมิ “

กล้าบอกว่า 100 ทั้ง 100 ที่เคยมาพูดคุย ไปหมด

ไปหมด เพราะ >>> ไม่พอ

ส่งการบ้านเทวดา 6  มิถุนายน 2565

” คนในโลกนี้ บุญไม่พอ ที่พาตัวเองไปสู่สุคติโลกสวรรค์ “

>>>

กล้าบอกว่า 100 ทั้ง 100 ตกหมด

เพราะอะไร นั้นหรือ ?

แค่ลองเปรียบเทียบ เพื่อถ่วงน้ำหนัก ในตราชูธรรม 3 ข้อ

คน 100 คน แพ้ ( สอบตก ) ทั้ง 3 ข้อ

แต่ผมเอาใจช่วย ให้คุณ ชนะนะ แม้สักข้อหนึ่ง ก็ยังดี

3 ข้อนี้ มีอะไรบ้าง

ข้อ 1 

ระหว่าง กุศล และ อกุศล เราทุ่มเท ทำอะไรมากกว่ากัน

กุศล คืออะไร 

ก็คือ การทำความดี ที่ไม่ใช่เพื่อได้อะไรตอบแทนกลับมา 

เป็นความดี ที่มุ่งหวังผลไปที่ ผลดี เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น คนอื่น สรรพสัตว์ สรรพสิ่งอื่นๆ

ส่วนอกุศล ก็คือ การทำความชั่ว ซึ่งไม่ได้หมายถึง แค่การผิดศีล แต่

หมายรวมไปถึง อกุศล จากรากเหง้ากิเลสทั้งปวง ซึ่งก็คือ

ความโกรธ ความโลภ และ ความหลง

ซึ่งตรงนี้ คนในโลก ทุ่มเทอย่างมาก เพื่อให้ตัวเองได้มา แล้วเรียกมันว่า ” ความสำเร็จ “

และส่วนใหญ่ ความสำเร็จนี้ มีที่มาจาก การทำ อกุศล ทั้งทางกาย และใจ

ข้อ 1 นี้ ท่านทุ่มเท ทำอย่างไหน มากกว่ากัน

ข้อ 2 

ระหว่าง บุญ และ บาป เราทุ่มเท ทำอะไรมากกว่ากัน

บุญ อธิบายใหญ่ๆได้ง่ายๆ คือ ทาน ศีล ภาวนา

ส่วนบาป ก็อธิบายใหญ่ๆได้ คือ ตระหนี่ อกุศล( ผิดศีล ) และ โง่เขลา( อวิชชา )

แน่นอน คนในโลก ติดอยู่กับ ความตระหนี่ หวงแหนในทรัพย์ ในตัวของตัวเอง ของของตัวเอง ไม่ค่อยอยากให้ หรือ อยากได้ มากกว่า อยากให้

และชอบผิดศีล โดยชอบคิดว่า เล็กๆน้อยๆ ใครๆเขาก็ทำกัน

และโง่เขลา ไปยึดติดในอวิชชา เช่น พวกพิธีกรรมต่างๆ การเสก เป่า พวกวัตถุมงคล

หรือ แสวงหาโชคลาภจากสิ่งที่ไม่ใช่เหตุ ซึ่งเป็นอวิชชา 

เป็นตัวพาไปสู่ ทุคติภูมิ อบายภูมิโดยแท้

แม้แต่การเคารพนับถือ ในสิ่งที่ไม่ควรเคารพนับถือ

สิ่งนี้ คนเกือบทั่วโลก ทุ่มเททำอย่างหนัก 

ข้อ 3

ระหว่าง ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีตัวตนอยู่จริง

กับ ความยึดมั่นถือมั่น  ความไม่รู้จักทุกข์ของตัวเอง  และความมีอัตตามาก มีความเป็นตัวกู ของๆกู

ส่วนนี้ ไม่ต้องอธิบายมาก

แต่เข้าใจได้มาก ว่า คนในโลก เป็นอย่างหลังมากที่สุด

และคนน้อยมาก ที่ยึดหลักไตรลักษณ์ ในการดำเนินชีวิต

กล้าบอกว่า ใน 100 คน ยังแทบจะหาไม่ได้เลยสักคน

>>>

เห็นไหม 

หนทางแห่ง สุคติภูมิ 

เราถึงกล้าบอกว่า มีกันไม่พอหรอก

ข้อเดียว ทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ อย่าว่าแต่ 2 ข้อ 3 ข้อเลย

สังสารวัฏนี้ ยังอีกยาวนาน สำหรับมนุษย์ 

เธอยังต้องเวียนว่าย ตาย เกิด อีก ไม่รู้กี่ภพชาติ เป็นหมู หมา สัตว์เดรัจฉาน 

อีกนับภพชาติไม่ถ้วน 

และที่แน่ๆคือ เป็นทุกข์มาก 

เพราะแม้แต่ประเสริฐสุด ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ยังทุกข์ขนาดนี้แล้ว

เห็นภาพบ้างแล้วใช่ไหม ?

>>>

ขอส่งการบ้านเทวดา เท่านี้

ขอให้ท่าน ได้อ่าน และพิจารณาไปตามนี้

เพราะแม้เทวดา ก็ยังอยู่ในกามภพภูมิ ยังอยู่ใน 31 ภพภูมิ ในสังสารวัฏ 

ยังไม่พ้นออกไปจากนี้ได้ 

จนกว่าจะ …………………….

สวัสดี

#ธรรมนิมิตร