โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

Company : โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
Place : โรงพยาบาลภูสิงห์จ.ศรีสะเกษ
Concept : กีฬาสาธารณสุขชายแดนสัมพันธ์ ครั้งที่ 10