โฟกัสอุบลดอทคอม

Company : โฟกัสอุบลดอทคอม
Place : ยิ่งเจริญปาร์ค จ.อุบลราชธานี
Time : 21 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2550
Concept : star search 2007