โครงการปริญญาโทสําหรับผู้บริหาร (XMBA) รุ่น 27

Company : โครงการปริญญาโทสําหรับผู้บริหาร (XMBA) รุ่น 27
Place : ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ บางกอกใหญ่ กทม
Time : 15 กันยายน 2555
Concept : ย้อนวันวานลานโพธิ์ Retro X Night