” เรียนธรรม 108 วนเป็น เขาวงกต “

ครูสอนในสมาธิ
แล้ว สมาธิ ก็สอนจิตย้ำๆเข้าไปหลายๆที

ทำให้เริ่มเห็น เริ่มแยกแยะได้ถูก
ว่า ที่สับสน ซับซ้อน มีแต่คำถาม พยายามหาคำตอบ
เรียนธรรม 108 วนเป็น เขาวงกต
เพราะอะไร ?
– ทำไมหยุดโกรธไม่ได้
– ทำไมข่มโลภไม่ได้
– ทำไมบังคับไม่ให้หลงไม่ได้

ครูบอก
มันไม่ใช่เรื่องที่เอ็งจะมาหยุด มาข่ม มาบังคับ อะไรตอนนี้
ธรรมะ มันมีขั้นมีตอนนะ ไอ้โง่
มึงจะเรียน 108 พร้อมกันหมด มันก็วนอยู่ในโอ่ง นั่นแหละ
มึงเรียนแบบนี้ื ชาติหน้า มึงก็หาคำตอบไม่ได้

หมดหลง คือ อรหันต์
มันง่ายนักหรือ กิเลสยังหนาปัญญาก็หยาบ จะเอาอะไรไปหมดหลง
>>>
มองแบบนี้
อริยบุคคล
ก่อนจะเข้าถึง อรหันต์ ต้องเข้าถึงอะไรก่อน ( เป็นขั้นตอน )
พระอนาคามี ใช่ไหม ?
แล้ว ก่อนจะบรรลุ อนาคามี ต้องผ่านชั้นไหนมาก่อน
พระสกิทาคามี ใช่ไหม ?
แล้ว ก่อน สกิทาคามี คือ โสดาบัน ใช่ไหม ?
เห็นลำดับขั้นตอน ใช่ไหม ?

เมื่อรู้ลำดับ ขั้นตอน ที่จะเรียนรู้ให้เข้าถึง กระแสธรรม ตามนี้
ก็เริ่มไปตามเป้าหมาย
โดยเริ่มจาก การเข้าถึงกระแสธรรม เพื่อบรรลุ โสดาบัน 1
>>>
ท่านสอนอะไร ?
ท่านไม่ได้สอนให้เอ็ง หยุดโกรธ – ข่มโลภ หรือ บังคับหลง
แต่ให้เอ็งมุ่งเป้าหมายไปเรื่องเดียว คือ
>>>
ให้เอ็ง ละ สังโยชน์ เบื้องต่ำ ข้อนี้ให้ได้
” สักกายทิฏฐิ ”
คือ
ความเห็นว่าเป็นกายของตน , ความเห็นผิดว่าเป็นตัวตน
หมายถึง
ความเห็นผิดในขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรา ของเรา หรือเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผิดไปจากความเป็นจริงตามสภาพธรรม
เรียนเรื่องนี้เรื่องเดียว เข้าถึงเรื่องนี้ให้ได้
กาย ที่ครองอยู่นี้ มันไม่ใช่ของเรา
ต้องรู้ให้ได้ … ไม่ใช่รู้จากการอ่าน
ไม่ใช่รู้ เพราะครูบอก ครูสอนว่า มันไม่ใช่
แต่มันต้องรู้ ต้องเห็นเอง ว่ามันไม่ใช่ จริงๆ
หน้านี้ มือนี้ แขน ขา นี้ มันไม่ใช่ของเรา มาตั้งแต่แรกแล้ว
มันสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลย
เมื่อรู้ เห็นจริงแบบนี้
ความยึดมั่น ถือมั่น ในกาย หรือ กองกาย ทั้งหลาย มันก็ หมดไป
>>>
แล้วจะสำเร็จไปได้ ตามขั้น ตามตอน
เป็นหลัก เป็นสูตร ที่เรียนได้ รู้ได้ ทำได้ สำเร็จได้ และพัฒนาต่อไปได้

ขอส่งเรื่องนี้ เป็น ส่งการบ้านเทวดา ตอนพิเศษ
> เรียนธรรม เพื่อให้ บรรลุธรรม <
20 ตุลาคม 2564

แล้วจะขยายเรื่องนี้ต่อ ในการบ้านชุดต่อๆไป