เพรียว

Company : เพรียว
Place : บิ๊กซี ราชดําริ, บิ๊กซี นวนคร, เอสพลานาด, บิ๊กซีฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่, บิ๊กซี วารินฯ อุบลฯ
Time : พฤษภาคม - มิถุนายน 2552
Concept : สัปดาห์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ