เทสโก้ โลตัส

Company : เทสโก้ โลตัส
Place : สาขายโสธร, สาขา อ.เขื่องใน (อุบลราชธานี), สาขา อ.คําตากล้า (สกลนคร), สาขา อ.กุดชุม (ยโสธร), สาขาตรัง, สาขาประจวบคีรีขันธ์, สาขา อ.เพ็ญ (อุดรธานี), สาขา อ.รัฐภูมิ (สงขลา), สาขา อ.สะเดา (สงขลา), สาขา อ.หาดใหญ่ (สงขลา), สาขา อ.กลาง (ภูเก็ต), สาขา อ.ม่วงสามสิบ (อุบลราชธานี)
Time : มิถุนายน - กันยายน 2554
Concept : พิธีเปิด ตลาดโลตัส