ฟอกธาตุ ฟอกขันธ์

ให้ทำบ่อยๆ
” ดู แต่ไม่สรุป ฟัง แต่ไม่วิเคราะห์ “
>>> ขันธ์ 5 ไม่ใช่เรา
การฟอกธาตุ ฟอกขันธ์ ก็คือ
การออกมาจากขันธ์ 5 ออกมาจากกายนี้
เทพ เทวดา ทุกท่านที่ลงมาทำกิจ จะต้องอยู่แบบไม่มีขันธ์ 5
เพื่อมิให้กรรมมาขวาง ถึงจะทำกิจสำเร็จได้
การเลือกใช้กายมนุษย์ ( มีขันธ์ 5 ) จึงเลือกใช้ ผู้ที่มีขันธ์ 5 เพียงกายหรือรูป
แต่ใจ ไม่มี หรือไม่ยึดติดกับกองขันธ์แล้ว
มีเพียงกาย ไว้ให้จิต สั่งไปทำงาน ไม่ต้องเอาสมอง ที่มีแต่สัญญาจำเก่าๆ
โปรแกรมเก่าๆ มาประมวล แล้วไปขัดขวาง ปัญญา หรือโปรแกรมใหม่ๆ
ให้เข้ามาได้ไม่สะดวก หรือ เข้ามาไม่ได้เลย
แต่ส่วนมาก
แม้ เทพ เทวดา ที่มาใช้ร่างมนุษย์ ทำภาระกิจ ก็ไปไม่รอด
ก่อนลงมา ดวงจิตนี่ เก่ง ใส บริสุทธิ์
พอมาอยู่ในโลก อยู่ไปอยู่มา โดนกรรมขวาง ล่อหลอก
กลับกลายมาเป็น ” กู “
ตัวกู ของกู ไม่สามารถทำกิจ สำเร็จ

#บทจักรพรรดิ
คือเอาพุทธคุณที่เอ่ยในบทนั้น บริกรรม + สมาธิในขั้น ฌาน ถึงจะเกิดกำลังได้ดี
ซึ่งยาก สำหรับหลายคน
บทนี้ฟอกธาตุขันธ์ อันไม่บริสุทธิ์ และจะมีการเลาะวิบากกรรมในอดีต
และจะทำให้ชัดในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ได้เรื่อยๆ
*** ขอเพียงอย่าหยุด

อันนี้เหมาะกับคนที่ไม่เคยเรียนมาเลยในอดีต จะเปิดความเป็นทิพย์ได้ง่ายขึ้น

บทสวดจักรพรรดิ
เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาในอดีตชาติ หรือคนที่ติดวิบากมาก
อย่างที่หลวงตาม้าบอก การสวดเป็นประจำเป็นวิริยะบารมี
ทำให้ตลอด ทำให้ได้ แม้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่ตอนนี้ ต้องรู้แล้วนะ
ว่า ต่อให้เรายังมองไม่เห็น ฤทธิ์ทางใจ ที่เอาออกมาแสดงอย่างผู้มีอภิญญา
แต่ เราต้องรู้ว่า บทสวดนี้ เมื่อสวด >>>
เหมือนกระแสน้ำทิพย์ ไหลหมุนวนอย่างแรง ภายในร่างกาย และจิตใจ ( ขันธ์ 5 )
หมุนล้าง ฟอกให้ข้างใน ใส สะอาด
สามารถล้างสิ่งที่ไม่ดี ทั้งความคิด และกิเลส ที่เป็นกรรมฝังอยู่ ให้เบาบาง
และหลุดออกไปได้
ซึ่งแม้แต่คนที่ไม่รู้ธรรมอะไรเลย พวกเขาเหล่านั้นก็รอดได้เช่นเดียวกัน
แต่ต้องสวดนะ ไม่ใช่เปิดฟังเสียงอย่างเดียว
เพราะต้องใช้ทวาร ( ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ) มาสัมผัสพลังทั้งหมด
ส่วนพลังลบ วิญญาณไม่ดี ทั้งหลาย จะอ่อนกำลังลง
( วิญญาณมีบุญเรียก เทวดา พรหม ฯลฯ,
วิญญาณ ไม่มีบุญ เรียกผีบ้าง เปรต บ้าง อสูรกายบ้าง มารบ้าง
ภาษาสมมติแบ่งแยก ใช้คำให้แตกต่าง เพื่อให้เข้าใจ
แต่กลับทำให้ มนุษย์ อมนุษย์ เกลียดชัง เป็นฝักฝ่าย
ยิ่งยากต่อการโปรด และแก้ไข ของเบื้องบน )
การฟอกธาตุ ฟอกขันธ์ ทำได้หลายวิธี
เช่น การภาวนา โดยทำ สมถะกรรมฐาน แบบนี้ก็ฟอกได้ดีมาก
ภายในจะสว่าง ใส เบา ถ้าทำเป็นประจำ จิตมันจะลอยๆ อยู่ตลอดเวลา
จิตแบบนี้ เป็นจิตที่ไม่ข้องเกี่ยวกับโลก ( จิตที่ข้องเกี่ยวกับโลก จะหนักๆ แน่นๆ )
แต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่ม หรือ ยังไม่รู้เรื่องสมาธิภาวนา
ก็สวดจักรพรรดิ ฟอกได้ดี หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าคิดค้นวิชชานี้ เพื่อมวลมนุษย์
แต่
มวลมนุษย์ ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้อยู่ดี ( เรื่องเอาบทสวดไปฟอกธาตุขันธ์ )
คือ สวดไป แต่ไม่ฟอก ไม่รู้สวดไปทำไม สักแต่ว่าสวด
จริงๆก็ฟอกนั่นแหละ แต่จิต( สัญญา ) มันต่อต้านอยู่ คือ
โปรแกรมเก่า มันลังเลอยู่ มันสงสัย มันไม่เอา
มันศรัทธาแบบงมงาย ไม่ใช่ศรัทธาแบบมีสติ
>>>
แก้กรรมขวาง ให้แล้วนะ
นี่แหละ วิธีแก้กรรมขวาง
ไม่ใช่แก้เฉพาะของตัวเองนะ
เวลาเราต้องการแก้กรรมขวางให้ใคร ก็ระลึกไปที่จิตของคนนั้น
แล้วเอาบทจักรพรรดิ สวดเข้าไปล้างได้เลย
มันจะค่อยๆซึมซาบ และเขาจะรู้สึกได้เอง ( แต่ ต้องทำเป็นประจำ )
คนที่ธาตุขันธ์ สะอาด สว่างมากๆ ( ไม่ข้องโลก หรือข้องน้อยมาก )
ทำแค่ครั้งเดียว ก็วัดผลได้เลย หรือแม้ทำให้คนอื่น ก็รู้สึกวัดผลได้เลยเหมือนกัน
เพราะมันใสมาก สว่างมาก ภาคทิพย์ลงมาเต็ม
แต่ มันไม่ค่อยมีหรอก คนแบบนั้น
ต้องทำบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ ทำทุกวัน ฝึกทุกวัน
เพราะ ไม่ฝึก หยุดฝึก มันไม่ใช่อยู่แค่นั้นนะ มันเสื่อมได้
ทำมาแล้ว 5 ถ้าไม่ทำต่อ มันไม่คงอยู่ที่ 5 มันจะค่อยๆลดลง เหลือ 4-3-2-1-0
จึงต้องทำให้มันเพิ่มบ่อยๆ
>>>
จำนวนจบ ถามว่ามีผลไหม ?
ยิ่งสวดบ่อย สวดนาน ก็เหมือน เอากระแสวนของกำลัง กระแสมนต์เข้าไปล้าง
ล้างบ่อยๆ มันก็ยิ่งใส สะอาด สว่าง ไม่ต้องกลัวเปื่อย !!!
กายทิพย์ ไม่มีเปื่อย เพราะไม่มีเนื้อหนัง มีแต่ยิ่งล้าง ยิ่งสว่างมาก
สว่างมากๆ จนไม่เหลือทางโลก เมื่อไหร่
ภาคทิพย์ จะเข้ามามากมาย มาทุกเทพ ทุกเทวดา
ตอนนั้น กรรมอะไรที่ขวาง ถูกปัดออกไปหมด
ทำอะไรก็สำเร็จ เจรจาอะไรก็สำเร็จ คิดอะไรที่เป็นกุศล ท่านเปิดทางให้หมด
ไม่มีอุปสรรคเลย ดีไหมล่ะ
>>>
พี่เอ
ธรรมนิมิตร
>>>
เรื่องนี้เป็นมหาธรรมทานนะ มีไม่กี่คนหรอก ที่รู้
แต่ถ้าแบ่งบันออกไป ยิ่งคนรู้มากขึ้นมากเท่าไหร่
บุญ บารมีคุ้มครองตัว คุ้มครองครอบครัว คุ้มครองโลกเลยนะ
แชร์ออกไปเถอะ
แค่แชร์ออกไป กรรมที่ขวางท่านอยู่ ก็หลุดออกไปบางส่วนแล้ว
ยิ่งแบ่งปันมาก แชร์มาก กรรมก็หลุดออกไปมาก
อันนี้ ไม่ใช่อวิชชานะ เป็นวิชชา จรณสัมปันโน เลยแหละ
*** การให้มหาธรรมทาน มีมหากุศลยิ่งกว่าการให้ทั้งหลายทั้งปวง
สาธุ สาธุ สาธุ