ยาดมสมุนไพร

ยาดมสมุนไพร

 

ยาดม ” รักษา ” สั่งรอบที่ 2
” ขายดี รวยๆๆ ” วาจาสิทธิ์หลวงปู่
ของพันธุ์นี้ มันอยู่ที่คนมีบุญมาก บุญน้อย
บุญมากก็เห็น บุญน้อยก็มีแต่ลังเล
มันต่างกันตรงนี้แหละ
เพราะ บุญ มันจับต้องไม่ได้ เหมือนเรื่องโลกๆ
มันรู้สึกที่ ใจ เท่านั้น
#ธรรมนิมิตร