มินิบิ๊กซี

Company : มินิบิ๊กซี
Place : สาขาลาซาน 24 สุขมวิท 105, สาขารังสิต คลอง 2, สาขาหมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57, สาขาศาลายา, สาขาดอนหวาย กรุงเทพมหานคร
Time : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 มกราคม - มีนาคม 2554
Concept : พิธีเปิด มินิบิ๊กซ