พุทธศาสตร์ ใน วิปัสสนา

สมาธิ

ส่งการบ้านเทวดา
3 กันยายน 2564
>>>
วิปัสสนา

พุทธศาสตร์ ใน วิปัสสนาชั้นสูงขึ้นไป
ทำให้เข้าถึง ” เรา ” นั้น ไม่ใช่ > กาย นี้ แต่เป็น > จิต นี้ ( เสียก่อน )
ที่ต้องมี ” เสียก่อน ” เพราะ
สุดท้าย ท้ายสุด >>>
> จิต นี้ ก็ไม่ใช่ ” เรา ”

ศาสนา สอนเรื่อง การสวดมนต์
สวดมนต์บท( พุทธคุณ ) ต่างๆ เพื่อ ” เรา ” จะได้มีชีวิตที่ดี
ประสบความสุข ความสำเร็จ
ยิ่งทำครบ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา สมถะ วิปัสสนา
ยิ่งทำให้ ” เรา ” สำเร็จทุกประการ
>>>
ทางโลก สับสน
เกิดนิวรณ์ต่างๆขึ้นมากมาย หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้
เพราะ มีทั้งชอบ ไม่ชอบ ขี้เกียจ กลัว และ สงสัย
จึงเข้าไม่ถึง คำว่า ” เรา ”
เพราะติดอยู่กับ ” ตัวตน ” ( ความเป็นตัวเรา และของๆเรา )
>>>
ทางโลก ” เรา ” คือ ฉัน
หน้าตาของฉัน ตัวของเรา ร่างกายของฉัน
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ของฉัน
อวัยวะต่างๆของฉัน
ความสวย ความดูดี การมี การครอบครอง ของฉัน

เมื่อพิจารณา ” เรา ” ในพุทธศาสตร์ จึงขัดแย้ง
หาที่ลงตัว หาเหตุและผลอธิบาย ได้ยาก หรือ ไม่ชัดเจน
เพราะ
สวดมนต์ ก็แล้ว
ทาน ศีล ภาวนา ก็แล้ว
นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ก็แล้ว
” เรา ” ไม่เห็นจะ สุข สำเร็จ ทุกประการ อย่างว่านั้นเลย
>>>
แต่ พุทธศาตร์ >>> ชัดเจนแจ่มแจ้ง

ลองพิจารณา ใหม่
>>>
พุทธศาสตร์ ใน วิปัสสนาชั้นสูงขึ้นไป
เห็น ” เรา ” ไม่ใช่ > กาย … แต่ เป็น จิต
เพราะ ” เรา ” ย่อมคือ ” เรา ” ในทุกหนทุกแห่ง
” เรา ” ย่อม ไม่แตกดับไปตาม กาย
และ ” เรา ” ย่อมเป็นอิสระ ทำอะไรก็ได้ แค่นึกคิด
>>>
” เรา ” จึง ไม่ใช่ ร่างกายนี้
ให้สังเกตอย่างนี้

” ร่างกายนี้
มันเป็นเรือนร่าง ที่ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม สร้างขึ้น
เรา คือ > จิต เข้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างกายนี้
เมื่อถึงวาระที่มันจะพัง เราห้ามไม่ได้
การจะไป > สวรรค์ … การจะไป > นรก … ร่างกายก็ไม่ได้ไปด้วย
.
สังเกตคนตาย คนที่ตายแล้ว ตายดีมีบุญไปสวรรค์ มีบาปไปนรก
ก็เห็นว่าร่างกายของทุกคน >ถูกเขาฝังบ้าง >ถูกเขาเผาบ้าง
ร่างกายไม่ได้ไปด้วย
ร่างกายนี้จริง ๆ ไม่ใช่ ” เรา ” ไม่ใช่ของ ” เรา “

” เรา ” จริงๆ ไปไหนต่อไหนแล้ว

สรุปแบบนี้นะท่าน เทวดา
ที่ว่า ( เขาว่า … ท่านว่า )
” สวดมนต์บท( พุทธคุณ ) ต่างๆ เพื่อ ” เรา ” จะได้มีชีวิตที่ดี
ประสบความสุข ความสำเร็จ
ยิ่งทำครบ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา สมถะ วิปัสสนา
ยิ่งทำให้ ” เรา ” สำเร็จทุกประการ “
” เรา ” ที่ว่านี้ คือ >>> จิต

ถ้าท่านพิจารณา แบบนี้
ท่านย่อมชัดเจน แจ่มแจ้ง แทงตลอด
เพราะ มันเป็นอย่างนั้นเลย
มัน สำเร็จทุกประการ ในจิต ทันที ทันใด นั้นเลย
.
.
.
บวชจิต ในสมาธิยามค่ำคืน
P’A ธรรมนิมิตร