” ปฏิบัติธรรม แต่ก็ยังถามคำถามเดิมๆ “

ทำไม
คนศึกษาธรรม แม้นานแล้ว
แต่ก็ยังหนีไม่พ้นคำถาม
เช่น
ทำอย่างไร ?
สวดบทไหน ?
ยังไงต่อ ?
อย่างนี้ได้ไหม ?
ถูก หรือ ผิด ?
10 ปี ก็ยังถาม บางครั้งเป็นคำถามเดิมๆ
เพราะอะไร ?

ส่งการบ้านเทวดา ฉบับสั้นๆ
19 ตุลาคม 2564
>>>
ขอแบ่งปันคำตอบ อย่างนี้

ธรรมะ มีให้เราศึกษามากมาย หลายช่องทาง
คนก็สับสนในการศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
โดยเฉพาะ
ธรรมะ ตัดแปะ แล้วแชร์
ที่มักมีรูปพระอริยสงฆ์ กับ บทความธรรมะวางคู่กัน
ส่วนใหญ่คนมักอ่าน ธรรมะที่มาจากการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า
>>>
ถ้าเทียบกันแบบ โลกๆ
ก็เหมือนกับ
นักเรียนประถม แต่เอาข้อสอบปริญญาเอกมาทำ
แล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรเล่า
พอมันทำไม่ได้ มันก็มีคำถามตลอด ไม่จบสิ้น
ต่อให้ตอบไป ได้คำตอบแล้ว
พอจะเข้าใจ แต่ >>> เข้าไม่ถึง
มันก็ไม่บันทึก
พอไม่บันทึก ความจำได้หมายรู้ สัญญาเดิมๆ มันก็ไม่เปลี่ยน ( ไม่อัพเดท )
มันก็ยังคง รู้เท่าเดิม รู้แบบเดิมๆ
สุดท้าย
ถามคำถามเก่า
ถามอยู่นั่นแหละ
10 ปี ก็ยังถามแบบเดิมๆ

เพราะ เรียนรู้ผิดขั้นผิดตอนนั่นแหละ ท่าน

ยกตัวอย่าง
” ยังไม่รู้ทุกข์ของตัวเอง จะไปหาทางพ้นทุกข์ได้ยังไงล่ะท่าน “
>>>
อ่านไป เรื่อง มรรค
แต่ไม่ได้อ่าน ทุกข์
แล้วมันจะไปรู้ มรรค ได้อย่างไรเล่า ?

ให้เรียนใหม่