บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จํากัด( มหาชน )

Company : บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จํากัด( มหาชน )
Place : อุบลราชธานี-บุรีรัมย์-นครราชสีมา
Time : 16 ก.พ. - 9 มี.ค. 2555
Concept : Roadshow กะทิอร่อยดี ภาคอีสาน