บริษัท โปรตอน อุบลง่วนอัง โอโตเซลส์ จํากัด

Company : บริษัท โปรตอน อุบลง่วนอัง โอโตเซลส์ จำกัด
Place : ดอนกลาง จ.อุบลราชธานี
Time : 16 - 17 กรกฎาคม 2553
Concept : พิธีเปิดโชว์รูม และศูนย์บริการ บริษัท โปรตอน อุบลง่วนอัง โอโตเซลส์ จำกัด