บริษัท โตโยต้า อุบลราชธานี จํากัด

Company : บริษัท โตโยต้า อุบลราชธานี จํากัด
Place : โชว์รูม TOYOTA Big C อุบลราชธานี
Time : 29 กรกฎาคม 2549
Concept : TOYOTA HILUX VIGO ที่หนึ่งของกระบะไทยครองใจคนทั่วโลก