บริษัท โตโยต้า ลิบรา จํากัด

Company : บริษัท โตโยต้า ลิบรา จํากัด
Place : สํานักงานใหญ่ เกษตร-นวมินทร์ และ สาขา วัชรพล
Time : วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2555
Concept : ฉลองครบรอบ 8 ปี