บริษัท แอล พี พี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

Company : บริษัท แอล พี พี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
Place : เพียวเพลส ไลฟ์สไตล์มอลล์ หน้าตลาดนัด ม.สัมมากร ซ.รามคําแหง 110 กรุงเทพมหานคร
Time : 10 ตุลาคม 2553
Concept : พิธีเปิด โครงการ LPP IT CITY