บริษัท แอดเวอร์ไทซิ่ง เมคเกอร์ จํากัด

Company : บริษัท แอดเวอร์ไทซิ่ง เมคเกอร์ จํากัด
Place : ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
Time : 19 มิถุนายน 2548
Concept : คอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด (ศตส.) ฟาเรนไฮต์