บริษัท แอดเวอร์ไทซิง แมคเกอร์ จํากัด

Company : บริษัท แอดเวอร์ไทซิง แมคเกอร์ จํากัด
Place : หอประชุมไพรพขอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
Time : 4 มิถุนายน 2548
Concept : คอนเสิร์ต ฟิล์ม รัฐภูมิ