บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

Company : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
Place : ลานเทียน สนามทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
Time : 11 กันยายน 2557
Concept : 1 2 CALL SPORT 5 เติมเงิน ลุ้นรถ ปี 5