บริษัท แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด

Company : บริษัท แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Place : 90 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12120
Time : 27 สิงหาคม 2552
Concept : Grand Opening Ceremony on Brocade's New Manufacturing Site at Sanmina-SCI Thailand August 27th, 2010