บริษัท เฮลท์คอร์ จํากัด

Company : บริษัท เฮลท์คอร์ จํากัด
Place : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Time : 29 มิถุนายน 2555
Concept : ผิวขาวกระจ่างใสระดับโปร กับ โปรวาเมท ร่วมกับ Play on tour