บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด

Company : บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Place : ย่านการค้า จังหวัดอุบลราชธานี
Time : 17 กันยายน - 24 ตุลาคม 2553
Concept : เอฟ แอนด์ เอ็น ครีเอชั่น 3in1 คอฟฟี่มิกซ์ ห๊อม ~ หอม