บริษัท เลนโซ่วีล จํากัด

Company : บริษัท เลนโซ่วีล จํากัด
Place&Time : BigC ดอนจั่น เชียงใหม่ 1 - 15 พ.ย. 53 TheMall นครราชสีมา 10 - 21 พ.ย. 53 Lotus นครศรีธรรมราช 16 - 30 พ.ย. 53
Concept : ส่งเสริมการขายล้อแม็ก LENSO และ RAIDEN