บริษัท เซ็นจูรี่ อินเตอร์เทรด จํากัด

Company : บริษัท เซ็นจูรี่ อินเตอร์เทรด จํากัด
Place : งานแถลงข่าว โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ งานประกวด โรงแรมเรอเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
Time : งานแถลงข่าว วันที่ 17 กันยายน 2555 งานประกวด วันที่ 23 กันยายน 2555
Concept : งานประกวด Chinku Boy&Girl Chinku Korean Star