บริษัท เซ็นจูรี่ อินเตอร์เทรด จํากัด

Company : บริษัท เซ็นจูรี่ อินเตอร์เทรด จํากัด
Place : ตัวแทนจําหน่ายจังหวัด ขอนแก่น
Time : 22 - 26 สิงหาคม 2555
Concept : Roadshow - Chinku Drink