บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด

Company : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด
Place : ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแม่กลอง สมุทรสงคราม
Time : กันยายน - ตุลาคม 2556
Concept : ประมูลมือถือ 1 บาท กับ IT Junction