บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)

Company : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
Place : 7 อําเภอ จังหวัดอุบลราชธานี
Time : 25 กันยายน - 26 ธันวาคม 2553
Concept : สู้ทุกภาระการเงินแบบฮีโร่ กับ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช