บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)

Company : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
Place : บริษัทอีซูซุ ตังปัก อุบล / หจก. ก้านเจริญยนต์
Time : 18 - 19 กันยายน 2553
Concept : คาราวาน กรุงศรี ออโต้