บริษัท สุภารา จํากัด

Company : บริษัท สุภารา จํากัด
Place : ห้างโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ทเชียงใหม่, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, เซ็นทรัลอุดรธานี
Time : สิงหาคม - กันยายน 2556
Concept : แฟชั่นโชว์ GQ Super Black Best in Black Suits