บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด

Company : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
Place : ลานนิกรธานี BigC อุบลราชธานี
Time : 13 มีนาคม 2553
Concept : NOK FUN FAIR นกหรรษา เพื่อชาวอุบล