บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด

Company : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด
Place : ห้าง เทสโก้โลตัส อุดรธานี
Time : 19 - 22 มิถุนายน 2551
Concept : นกเปลี่ยนได้ NEW NOK FLEXI