บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด

Company : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด
Place : สนามทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
Time : 21 พฤษภาคม 2554
Concept : คอนเสิร์ตรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด “คอนเสิร์ตส่งยิ้ม”