บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จํากัด

Company : บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จํากัด
Place : บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จํากัด
Time : 26 กันยายน 2552
Concept : ฉลองเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ (สระบุรี) จํากัด