บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด

Company : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
Place : อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
Time : 6 มีนาคม 2554
Concept : พิธีเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการคูโบต้าพะเยา สาขาเชียงคํา