บริษัท วี เอส เค ออโต้โมบิล จํากัด

Company : บริษัท วี เอส เค ออโต้โมบิล จํากัด
Place : ลานกิจกรรมหน้าห้าง Big C จ.อุบลราชธานี
Time : 1 - 5 ธันวาคม 2550
Concept : เชฟวี่ โคโลราโด้ โฉมใหม่