บริษัท วังคีรี กรุ๊ป จํากัด

Company : บริษัท วังคีรี กรุ๊ป จํากัด Place : เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน
Time : 30 ส.ค. 2556
Concept : งานแถลงข่าวเปิดตัวงาน ภูเรือ มิวสิค เฟสติวัล มันส์ หนาว ม๊าก