บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด

Company : บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Place : โรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซด์ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Time : 15 - 16 พฤษภาคม 2557
Concept : Cisco Thailand Partner Conference 2014