บริษัท คูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด

Company : บริษัท คูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด
Place : สํานักงาน สระแก้ว, ปราจีนบุรี, อุบลฯ, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, อุดรฯ, สกลฯ, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ฯ, หาดใหญ่, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุพรรณฯ, ราชบุรี, กาฬสินธ์
Time : มีนาคม - กรกฎาคม 2552
Concept : พิธีเปิดศูนย์บริการ