ธนาคารกรุงไทย

Company : ธนาคารกรุงไทย
Place : ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
Time : 5 - 7 มีนาคม 2552
Concept : ไปช้อป... ไปแบงก์ กรุงไทย