ทรัพย์ไพบูลย์แกรนด์-รีสอร์ต

Company : ทรัพย์ไพบูลย์แกรนด์-รีสอร์ต
Place : ทรัพย์ไพบูลย์แกรนด์-รีสอร์ต อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
Time : 6 ก.ค. 2556
Concept : Grand Opening