จดหมาย ถึง พระอินทร์

เขียนจดหมาย ถึง พระอินทร์
ฝากท่านเวสฯนำส่ง

กราบเรียน ท้าวสักกะเทวราช
ลูกบูชา ระลึกถึงท่านอยู่เสมอ
ด้วยท่านเทวราช เป็นผู้ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลก
ลูกกระทำสิ่งใด เคยรายงานต่อท่านไปหมดแล้ว
จดหมายนี้ เขียนรายงาน 1 ปีที่ผ่านมา
ที่ได้จัดการ ธรรมนิมิตร ตามสัจจะอธิษฐาน ที่ให้ไว้กับท่าน
ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตั้งไว้ สำเร็จลุล่วงไปตามตั้งใจ ตามปัจจัย และตามกำลัง
ถือว่า กิจฯลูก ผ่านไปแล้ว 1 ปี
เมื่อก้าวสู่ ปีที่ 2 ด้วยความตั้งใจ และ ปรารถนาแรงกล้า ที่จะทำ ธรรมนิมิตร ให้สำเร็จเป็นจริง ในแบบที่ลูกตั้งวางไว้ นั่นคือ
สร้างโรงผลิตยา ทำยา ปรุงยา บรรจุ และเก็บยา
มีทั้งยาสด และยาแห้ง ที่เก็บยามีอายุสั้น และยาที่อายุยาว
สร้างสวน และเรือน สมุนไพร ที่ต้องปลูกเอง บางชนิด
สร้างอาคาร สำหรับรับผู้คน ผู้ป่วย ที่มารับยา มาขอการรักษา บำบัด
สร้างอาคารสงบกาย สงบใจ ทำสมาธิ สวดมนต์
ทุกอย่างให้เหมาะสม เป็นระบบ ระเบียบ อยู่ในพื้นที่ ประมาณ 5 ไร่ ขึ้นไป
ธรรมนิมิตร จะเป็นบ้าน ที่พึ่งพาตัวเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆจากภายนอกมากนัก
ปลูก พืชผักสวนครัวกินได้ ทุกชนิด แต่ไม่เลี้ยงสัตว์
เป็นนิเวศน์ที่ อยู่กันได้อย่างพอดี พอเพียง ครบปัจจัย 4 ที่ทุกคนพอ แต่แบ่งปันได้มาก
การวางแผนการทำงาน สำคัญมาก
เพราะด้วยสิ่งต่างๆที่กล่าวมา ใช้เงินค่อนข้างสูง
จึงต้องวางแผนการใช้จ่ายค่อนข้างดี และลงตัว เพื่อให้การทำงานลื่นไหลต่อเนื่อง ไม่สะดุด
จนสำเร็จได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องพักรอ ( เงิน ) เมื่อทำอย่างหนึ่ง และ อีกอย่างหนึ่งไม่เสร็จ
เริ่มต้นจาก ที่ดิน ( 5 ไร่ ขึ้นไป ) ที่อยู่ในที่ๆเหมาะสม ที่จะเป็นบ้านยา ให้ผู้คนสัญจรไปมาได้สะดวก สภาพแวดล้อมดี ไม่มีมลภาวะ พิษภัยของกลิ่น เสียง หรือ ธรรมชาติ
เรือนอาศัย ที่เหมาะสม สร้างรับธรรมชาติ ใช้ไฟฟ้าน้อย แต่ อยู่ได้สบาย ไม่อึดอัด อบอ้าว
ไม่ร้อนไป เย็นไป ทุกอย่าง ล้วนสร้างให้มีประโยชน์ใช้สอยสูงที่สุด
โรงยา ขนาดใหญ่ รองรับการผลิตยาปริมาณมาก เปรียบเทียบจากที่ทำอยู่เดิม และคาดการณ์ไปอีก 5 ปี 10 ปี 20-50 ปี ( รุ่นต่อๆไป )
สวน สมุนไพร แบบกลางแจ้ง และแบบปลูกในโรงเรือน เลือกเฉพาะสมุนไพรที่หายาก
และที่ต้องใช้เป็นประจำ เช่น ไพลปลุกเสก และว่านต่างๆ ( ที่หายาก )
อาคาร วินิจฉัย บำบัด และจ่ายยา สำหรับผู้ป่วย และแพทย์( แผนไทย )
บ้านธรรมนิมิตร ตั้งปณิธานไว้ ว่า ไม่ขอรับเงินบริจาคใดๆทั้งสิ้น
แต่ ให้กัลยาณมิตร ที่เห็นแบบเดียวกัน ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน ส่งเสริมกัน
ปัจจัยต่างๆ จึงต้องขอจากภาคทิพย์
และขอให้ท่านได้ส่งเสริม กิจฯ อันเป็นมหากุศลนี้
ด้วยมหาบารมี ของท่านเทวราช ผู้อภิบาลโลก อภิบาลธรรม
จงส่งเสริมให้ ความปรารถนาอันเป็นไปด้วยกุศลของลูกนี้ สำเร็จด้วยเถิด
ขอให้เนื้อความในจดหมายนี้ เข้าไปถึงจิตใจ ท่านเทพ พรหม เทวดา
และกัลยาณมิตร ผู้มีญาณของเทวราช ระลึกรู้ได้ และ มาช่วยส่งเสริม
ให้บ้านธรรมนิมิตร สำเร็จเป็นจริงได้ ในปัจจุบันนี้ ด้วยเถิด

พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ใด
ในคราแรกเริ่มเดิมทีอุบัติขึ้น เป็นสิ่งแรกที่มีเจตภูต
พระผู้เป็นเจ้า องค์ซึ่งพิทักษ์เทพเจ้าทั้งหลาย ด้วยอานุภาพแห่งพระองค์
พระผู้เป็นเจ้า องค์ซึ่งสองโลกต้องตระหนักด้วยเดชานุภาพ และศักดานุภาพของพระองค์
พระผู้เป็นเจ้า องค์นั้นแล มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย … คือ พระอินทร์!!!

พระผู้เป็นเจ้า องค์ใดบังคับโลก ที่สั่นสะท้านให้นิ่งได้
ทำความมั่งคงให้แก่ขุนเขาที่หวั่นไหว พระผู้เป็นเจ้า องค์ใดสร้างสวรรค์ขึ้น
พระผู้เป็นเจ้า องค์นั้นแล มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ย … คือ พระอินทร์!!!
สวด
สะหัสสะเนตโต เทวินโต
ทิพพจักขุง วิโสธะยิ
อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู

สาธุ สาธุ สาธุ