คุณ เอ็ม และคุณ กอล์ฟ

งานมงคลสมรส : คุณ เอ็ม และคุณ กอล์ฟ
Place & Time : 06 พฤษภาคม 2554 หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย