คุณ วรากร และคุณปานเทพ

งานมงคลสมรส : คุณ วรากร และคุณปานเทพ
สถานที่ : งานหมั้น ห้องจูปิเตอร์ งานแต่ง ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
Time : 22 พฤศจิกายน 2552