คอนเกต

Company : คอนเกต
Place : ลานนิกรธานี ห้างบิ๊กซี อุบลราชธานี
Time : วันที่ 5 เมษายน 2551
Concept : คอนเกต แจกยิ้มทั่วไทย