คฤหาสน์ และกลุ่มธุรกิจดาวเรือง

Company : คฤหาสน์ และกลุ่มธุรกิจดาวเรือง
Place : เมืองปากเซ ประเทศลาว
Time : 25 ธันวาคม 2553
Concept : ฉลองคริสมาสต์ เปิดคฤหาสน์ดาวเรือง