การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Company : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Place : โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล
Time : 17 - 19 กรกฎาคม 2552
Concept : เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค: สีสันแดนอีสาน