กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

. Company : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
Place : อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
Time : 1 - 4 เมษายน 2553
Concept : BIFF & BIL 2010, ASEAN INTEGRATION Textiles - Apparel - Leather งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง ปี 2553 Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair 2010